A Pro Deo State University Közép-Európai Tudományos Alapítvány, 2013. április 4-én megjelent MTI Sajtóközleménye
 

Az alábbiakban olvasható a Pro Deo State University Közép-Európai Tudományos Alapítvány, 2013. április 4-én megjelentetett fontos Sajtóközleménye, mely az MTI oldalán több részben jelent meg. ( http://os.mti.hu/ )

***

A napokban félrevezető állításoktól hemzsegő, az alapvető újságírói etikát tudatosan nélkülöző írás jelent meg az interneten a PDSU említésével, melyet több portál és blog is átvett, vagy feldolgozott. A cikket, mely egykori hallgatónk szakmai kompetenciáját kérdőjelezi meg, a hvg.hu indította útjára „Személycserék, gyanakvás: mi folyik a környezetvédelmi főhatóságnál?” címmel, majd az átlátszó.hu fejlesztette tovább, ahol intézményünkkel kapcsolatban már az "állovagrend kamuegyeteme" megjelölést használja, legutóbb pedig „Lehet más a doktorátus?” címmel hozta az fn.hir24.hu.

Az említett jelzőket és állításokat, mint a Pro Deo State University dékánja, és a PDSU Közép-Európai Tudományos Alapítvány kuratóriumának elnöke határozottan

VISSZAUTASÍTOM!

A cikk intézményünk szemére veti, hogy a PDSU ortodox alapítású egyetem, s valóban, az egyetemet a New York állambeli ortodox egyház alapította 1974. november 13-i bejegyzéssel, érseki joghatóság alatt. Az alapító egyház, melynek ma már összesen csak 26 parókiája és missziója van, régen megszűntette papi képzését, és átadta az egyetem fenntartását a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének, egyben helyet engedve a világi tartalmú képzéseknek. Érthetetlen, miért kezelik valamiféle bűnként az ortodox egyházi alapítás tényét a cikkek szerzői. Ma már az egyetemen egyetlen ortodox felekezethez tartozó tanár sincs, sőt inkább katolikusok dominálnak a tanszékek mindegyikében. Megjegyzendő, hogy a PDSU nem tudja megoldani a keleti és nyugati egyházra szakadt Anyaszentegyház helyzetét, ahogy maga az Egyház vezetői sem tudták az ezredéves nagy skizmát testvériséggé kovácsolni.

A cikk felrója, hogy a PDSU fenntartója egy "állovagrend". Anélkül, hogy történelemórát kívánnánk tartani, ha valakinek van türelme a lovagrendek történetét tanulmányozni, világosan látni fogja, hogy az a máltai lovagrend, melyről a cikkben is szó esik, csakúgy nem egységes, mint a létrejöttét támogató Egyház. A napóleoni háborúk idején szétkergetett máltaiak már a 19. század elejétől vitában állnak a legitimitás kérdését illetően. Megjegyzendő, hogy a PDSU nem képes megteremteni a máltai lovagok egységét sem, és nem tud történelmi igazságot szolgáltatni a nyugati és keleti ág között, de ez nem is feladata. A hazai média a lovagrendekhez való tartozás kérdését időről időre felhánytorgatja, ha ezzel politikai szereplőket tud heccelni. Ezek a médiafricskák azután többnyire a bíróságokon kötnek ki. Az atlatszo.hu mostani cikkében a Heti Válasz egyik korábbi írására hivatkozva mondja ki a verdiktet, miszerint „a kamulovagrendre a magyar titkosszolgálat is felfigyelt”. A Fővárosi Bíróság 2010. május 27-én kelt, 22.P.22.793/2010/3. számú ítéletével helyreigazításra kötelezte a szerkesztőséget:

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy az általa szerkesztett Heti Válasz hetilap 2010. március 25-i számában megjelent "Fekete gyémántok" című cikkel azonos helyen és betűszedéssel az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül tegye közzé az alábbi közleményt. "Helyreigazítás: Lapunk 2010. március 25-i számában a "Fekete gyémántok" című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek tagjai között nemzetközi szélhámosok folytatnak tevékenységet. A valóság ezzel szemben az, hogy erre vonatkozó megállapítást a Nemzetbiztonsági Hivatal nem tett.”

Az „állovagrend” minősítéssel szemben szintén találhatók hivatalos állásfoglalások, mint például a Tolna Megyei Bíróság 2010. március 11-én kelt, másodfokú eljárásban a 2.Bf.197/2009/3. sz. hozott végzésében, ahol a lovagrend államiságáról, vagyis nemzetközi jogalanyi státusáról szól egy lovagrendi okmány jogosultságával kapcsolatos ítéletében, miszerint

„a Magyar Köztársaság által diplomáciai szinten el nem ismert, ugyanakkor létező, és magát terület nélküli rendi államként meghatározó (egyes országok által ilyenként elismert) KMFAP (Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége) arra feljogosított szerve által, ügykörében megfelelően eljárva kibocsátott alakszerű okmány nem fiktív és nem hamis.”

Nyilvánvaló számunkra, hogy a cikk, melynek megállapításai szándékosan és durván elferdítik a valóságot, igazából nem az egyetem és az azt fenntartó lovagrend ellen íródott, még ha meg is állapítja, hogy a PDSU Magyarországon nem akkreditált intézmény, tehát „kamuegyetem”. A cikk valójában egy egykori hallgatónkkal szembeni politikai támadás eszköze.

A New York állami székhelyű egyetem egyébként valóban nem akkreditált Magyarországon. Megjegyzendő, hogy a világ egyetemeinek 99,99%-a nem akkreditált Magyarországon. Mégis tanulnak ezeken az egyetemeken hallgatók, így magyar hallgatók is. Ha mondjuk a Yale-en, vagy a Columbia-n, vagy éppen Oxfordban végez az adott hallgató, amely egyetemek szintén nem akkreditáltak Magyarországon, akkor azoknak a hallgatóknak hamis diplomájuk van? Egészen kisarkítva a kérdést: a Nobel-díjas tudósok 99,99%-a nem Magyarországon akkreditált egyetemeken szerezték tudományos fokozatukat, továbbá nem ott végezték oktatói vagy kutatói tevékenységüket. Akkor hát ezek a tudósok mind áltudósok lennének?

A PDSU 2012-ben tudományos alapítványt hozott létre Magyarországon abból a célból, hogy fejlessze a térségben képzési rendszerét és önálló felsőoktatási intézményt alapítson (bejegyezte a Budapest Környéki Törvényszék AM-3516 nyilvántartási számon, felnőttképzési intézményi nyilvántartás: 00668-2012) Ugyanakkor az egyetem már 2001-től végzett oktatási tevékenységet Magyarországon, amikor Giuseppe Morabito professzor vezetésével Közép-Európai Bűnmegelőzési Akadémiát szervezett posztgraduális képzésként Budapesten, az akkori Rendőrtiszti Főiskolával kötött megállapodás alapján.

A PDSU összes munkatársa felháborodással utasítja vissza, hogy az egyetemet politikai hecckampányokban bármikor és bárki eszközként használja fel.

Kertész-Bakos Ferenc
dékán
 
News
  IMPORTANT NOTICE

IMPORTANT NOTICE

We officially acknowledge hereby that the PDSU (Pro-Deo State University) is NOT an accredited institution in the EU!

The honorary degrees awarded by PDSU, or by any other universities – are Honours, (see WIKIPEDIA under Honoris Causa) therefore can not be introduced as a scientific degree in official documents issued in many countries of the world.Season's Greetings from the Grand Master of Knights of Malta (KMFAP)

Season’s Greetings

Dear Knights, Dames, Squires, Damsels and friendly Orders,

On behalf of the Government of our State and of the structures of our Sovereign Order, I have the honour and the pleasure of presenting to all our most sincere Greetings for the coming Season.Season's greetings from the Grand Master

The Magisterial House of the Federation, in full respect for the religious options of our Knights and Dames, in accordance with the Universal Declaration of the Human Rights of the United Nations, comes to express to all the greetings for the present season, namely for the following religions:Partnership with the International Humanitarian House
Welcome to the "Transfer of experience V4 from their EU integration and transformation processes - children´s rights” project. This is International Humanitarian House project supported by the International Visegrad Fund (IVF) and implemented by our partners from Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary. The pilot project will be implemented with help of our Georgian partner - No.53 Public School of Tbilisi.

A szlovákiai Danubius Főiskola 10. évfordulóját ünnepelte a PDSU részvételével

Alapítása óta 10 sikeres oktatási év telt el a Sladkovicovo/Diószeg városban működő Danubius Főiskola életében, Doc. Ing. Djamal Gasymov PhD, az Akadémiai Tanács elnöke, és Prof. Mgr. Miroslav Danis rektor vezetésével.


E-mail
Site map
   
 
 
Pro-Deo State University